Saturday, June 18, 2011

गुरुचरण महिना


गुरुवार दि. १६ जून रोजी प्रवचनात परम पूज्य बापूनी वटपौर्णिमा ते गुरुपौर्णिमा
ह्या महिन्याचे महत्व सांगितले आणि ह्या महिन्याला "गुरुचरण महिना " असे नाव
दिले. ह्या महिन्यात कमीत कमी एक वेळा तरी एका दिवसात १०८ वेळा हनुमानचलीसाचे
पठण करावयाचे आणि इतर दिवशीसुद्धा जितक्या वेळा म्हणता येईल तितक्या वेळा
म्हणायची किवा 'ओम श्री राम्दुताय हनुमन्ताय महाप्राणाय महाबलाय नमो नमः' किवा
'ओम कृपासिंधु श्री साईनाथाय नमः' किवा 'ओम मनःसामर्थ्यदाता श्री अनिरुद्धाय
नमः' हा मंत्र म्हणावयास सांगितले आहे.