Friday, October 15, 2010

अष्टमीचा होम

आजच्या अष्टमीच्या शुभ दिवशी आपल्याला घरी पुढील प्रमाणे यज्ञ करायचा आहे.

साहित्य: तांदूळ, ताम्हण, कापूर.

पूजाविधी: प्रथम तांदुळाचे स्वस्तिक काढून त्यावर ताम्हण ठेऊन त्यात २,३ मुठी तांदूळ पसरावेत.
              नंतर त्यावर ८ कापराच्या वड्या ८ दिशांना मांडाव्यात (ठेवाव्यात) व एक कापूर मध्यभागी ठेवावा व प्रथम तो प्रज्वलित करावा व        
              पुढील जप (२७, ५४, १०८) वेळा म्हणावा.
            
        १.   सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
              शरण्ये त्र्यम्बके गौरी  नारायणी नमस्तुते ||
        
       २.  ओम श्री आदिमाता नमो नम: ||
       
       ३.  ओम मनसामर्थ्यदाता श्री अनिरुद्धाय नम: ||
      
      ४. ओम श्री आल्हादीने नन्दाये संधीन्ये नमो नम: ||
     
      ५. ओम नमो विश्वम्भरा (आपल्या कुलदेवतेचा मंत्र) श्री गुणसरिता नमो नम: ||

प्रत्येक वेळी एकेक कापूर ताम्हनाच्या मधोमध अग्नीत टाकणे. जप संपेपर्यंत अग्नी शांत होऊ देऊ नये.
जप संपल्यानंतर साष्टांग नमस्कार घालणे.
मग ताम्हण हळू उचलून बाजूला करणे व स्वस्तिक काढलेले तांदूळ गोळा करून त्या ताम्हनात ठेवणे.
ते तांदूळ दसऱ्यापर्यंत देव्हाऱ्यात सफेद कपड्यात बांधून ठेवणे व दसऱ्याच्या दिवशी विसर्जन करणे.